Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Vector Otomotiv İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

LOJİSTİK

Bekleme sürelerinizi asgariye indiren Vector’e ulaşan bütün siparişleriniz, en kısa sürede hemen işlenmesinin ve en modern TIGER2 depo lojistiğinin sayesinde elinizdedir.

Stoklarınızın planlanmasında, kapsamlı lojistiğine duyulacak güven sayesinde, para tasarrufu edilebilecek ve gereksiz sermaye kullanımı engelleyecek bir sistem izlenimi vermektedir. Modern, bilgi işlem yönetiminde, yüksek raf sistemli depolarında, müşterileri için sürekli olarak 2 milyonun üzerinde parça, tüm dünyaya gönderilmek üzere hazır beklemektedir.

Müşterilerine optimum depo mevcudunu, en kısa teslimat sürelerini ve yeterli güvenlik stoklarını garanti edebilen, bu sayede müşterileri için yüksek miktarda parça arzını, optimum teslimat sürelerini ve büyük depo siparişlerinin bile en kısa süre içinde sevkini sağlayabilen bir firma izlenimi vermektedir.

Müşteri Lojistiğini optimize eden rekabetin kızıştığı zamanlarda lojistik, katma değer zincirinin içinde merkezi bir role sahiptir.

Depolama alanı: 7.000 m2

Palet alanları: 2.000

Hareket/gün: 1.000

Kapalı bölüm: 5.000 m2

Memnuniyetle, tam müşterilerinin taleplerini karşılayacak olan, sadece müşterilerine yönelik bir çözüm üretmektedir.

Stok tutma maliyetlerinin azaltılması

Yüksek parça arzı

Gecikmesiz sipariş işlenmesi

Tam zamanında teslimat

Katma değer zincirinin optimizasyonu

Vector Lojistik bölümü, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ilk noktadan son tüketim noktasına kadar her türlü hammadde, yarı mamul, bitmiş ürün ve ilgili tüm bilgilerin etkin ve verimli akışını ve depolanmasını sağlamak için gerçekleştirilen planlama, uygulama ve kontrol süreçlerinden sorumludur.

Bu süreçte Lojistik bölümünün temel ilkesi doğru parçayı, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru yerde, doğru kalitede ve minimum lojistik maliyetiyle sağlamaktır.

Lojistik bölümü 3 ana bölümden oluşmaktadır;

Lojistik planlama

Malzeme yönetimi

Şirket içi lojistik

Şirketimizin lojistik bölümü temel ilkelerini gerçekleştirmek için kullandığımız sistemler 3 aşamadan oluşmaktadır.

Logo Tiger2 (Enterprise Resource Planning-ERP) - Kurumsal Kaynak Planlaması

WMS (Warehouse Management System) - Depo Yönetim Sistemi

RFID (Radio Frequency Identification Method) - Depoların hareketlerini kontrol edebilen radyo frekans sistemi