Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Vector Otomotiv İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

İK POLİTİKASI

- İş gerekliliklerine ve şirket değerlerine en uygun insan kaynağını istihdam etmek.

- Çalışanlarımızın, işe başladıkları ilk günden itibaren, ihtiyacına uygun eğitim programları ile bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

- "Hayat bir bütündür ve insan bu bütünün her anında mutlu olmayı hak eder" yaklaşımıyla, çalışanlarımızın gerek iş gerekse özel hayatlarında başarılı ve huzurlu olmalarını sağlamaya yönelik kişisel gelişim eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

- Performans ölçümlerine dayalı çalışan değerlendirmeleri yapmak ve değerlendirme sonuçlarını çalışanların gelişimine katkı sağlayacak biçimde kullanmak.

- Çalışanlarımıza müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşmak, çalışan memnuniyetini ölçmek ve memnuniyetin sürekli artırılabilmesi yönünde çaba göstermek.

- Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak.

- Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak.

- Tüm çalışanların, kendilerini gerçekleştirebileceği bir çalışma zemini hazırlamak; çalışanlarımızın tüm yetkinliklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, ilgi duydukları alanlarda çalışabilmeleri için kariyer planlama çalışmaları yapmak.

- Mevcut ve potansiyel insan kaynağı tarafından tercih edilen firma olmak için, insan kaynakları sistemlerini sürekli geliştirmek.

- Firmamızda ki insan kaynağına karşı, hem de firma dışı potansiyel insan kaynağına karşı, firmamızı ve çalışanlarımızı en etkin biçimde temsil etmek.

- Hem firma hem de çalışan haklarını gözeterek, her iki tarafında kazanacağı "kazan-kazan" ilişkileri kurulmasını ve yürütülmesini sağlamak.

- Firmamızın öncelikli tercih edilen bir firma olmasını sağlamak için, insan kaynakları sistemlerini sürekli geliştirmek.

- Çalışmalarımızı, iş yasaları ve kanunlar çerçevesinde yürütmek.